At the LA Farmers Market

Media_https1i1picplzt_seufz

Taken with picplz.